Det vil i løpet av april/mai komme et firma som skal rense ventilasjonskanalene i leiligheten din. Det er svært viktig at leiligheten er tilgjengelig på det angitte tidspunkt. Når din leilighet står for tur vil du få nærmere beskjed om.

Bakgrunn – hvorfor rense

Det er ikke blitt gjennomført rensing av ventilasjonskanelene våre. Over tid samler det seg støv, fett og annet smuss som gradvis tetter igjen kanalene. Dette fører til redusert luftgjennomstrømning og potensielt et dårligere inneklima. Av den grunn er det viktig å rense disse med jevne mellomrom. Tiden er nå inne for en slik rens.

Hvordan gjennomføres rensingen?

  1. Det blir informert om fremdriftsplanen om ikke lenge og skriftlig informasjon blir distribuert til alle beboere på inngangsdørene ca. 1 uke før arbeidet påbegynnes.
  2. Det opprettes en servicetelefon for spørsmål vedr. arbeidet, praktiske ting, nøkkelavtaler etc..
  3. Det kommer en servicemedarbeider som utfører rensing av ventilasjonskanaler fra ditt bad og fra kjøkkenet. Dette arbeidet tar ikke mange minutter.
  4. Stikkprøvekontroll av luftgjennomstrømningen i ventiler og hovedkanaler 5 år etter gjennomført rensing.

Er dette trygt i disse «korona-tider»?

Styret har vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å utføre dette nå (i disse «korona-tider») eller om det bør utsettes. Vi har også vært i dialog med Power Clean som vil utføre arbeidet for oss om dette. Selve arbeidet utføres uten at servicemedarbeideren trenger å ha noe dialog/kontakt med beboer. Beboer slipper servicemedarbeideren inn og jobben utføres på kort tid. Power Clean følger nasjonale råd for smittevern.

Av den grunn har vi valgt å gjennomføre dette nå som veldig mange likevel er hjemme.

Mer informasjon om tidspunkt for rensing kommer om ikke lenge. Vi gjentar viktigheten av at du stille leiligheten tilgjengelig på tidspunktet for rensing.