Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Tilgang til gårdsrom med kjøretøy

Forespørsler om åpning av port til bakgård blir ikke behandlet i ferieperioder (jul, påske, sommerferie etc.)

Tilgang til gårdsrom med kjøretøy

Styret er forpliktet til å unngå unødvendig trafikk i gårdsrommet, av hensyn til beboere, brann og sikkerhet.
Kjøretøy skal holdes under oppsikt til enhver tid. Innkjøring tillates kun når ekstra store og tunge gjenstander skal flyttes, f.eks. ved ut­- og innflytting. Styret ber beboere sende inn forespørsel minst 48 timer i forkant.

Vi kan dessverre ikke garantere at portåpning vil kunne gjennomføres, da det forutsetter at noen i styret er tilgjengelig i tidsrommet det gjelder. I det fleste tilfeller går det fint.

 

Bestillingsskjema

Eksempel på godkjente aktiviteter:

  • Flytting (flyttebil)
  • Arbeid for styret (innkjøring av container, vaktmesterarbeid, dugnad etc.)
  • Leveranse av ekstra store og mange møbler (eks. leveranse av kjøkken)

Eksempler på omstendigheter som ikke kvalifiserer for innkjøring i bakgården:

  • Hvitevarer (kjøleskap, komfyr, vaskemaskin etc. som leveres enkeltvis eller parvis)
  • Pakking av bil til ferie og lignende
  • Levering av mindre pakker (enkeltmøbler, mat og lignende.)

Styret beholder retten til å skjønnsmessig vurdere hva som godkjennes og ikke.