Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Tilgang til gårdsrom med kjøretøy

Forespørsler om åpning av port til bakgård blir ikke behandlet i ferieperioder (jul, påske, sommerferie etc.)

Tilgang til gårdsrom med kjøretøy

Styret er forpliktet til å unngå unødvendig trafikk i gårdsrommet, av hensyn til beboere, brann og sikkerhet. Sameiet er av den grunn restriktive når det gjelder å tillate innkjøring.
Kjøretøy skal holdes under oppsikt til enhver tid. Innkjøring tillates kun når ekstra store og tunge gjenstander skal flyttes, f.eks. ved ut­- og innflytting. Forespørsel må sendes inn minst 72 timer i forkant.

Vi kan dessverre ikke garantere at portåpning vil kunne gjennomføres, da styret ikke er tilgjengelig til enhver tid.

 

Bestillingsskjema

Seksjonsnummer er et tall mellom 001 og 214, mens H-nummer står på en lapp på leilighetsdøren din (eks. H0403)

Det gis ikke tilgang for flere dager.

Dersom det er budbil/leveranser, kan du skrive N/A

Eksempel på godkjente aktiviteter:

  • Flytting (flyttebil) – gjelder ikke personbil
  • Arbeid for sameiet (innkjøring av container, vaktmesterarbeid, dugnad etc.)
  • Leveranse av ekstra store og mange møbler (eks. leveranse av kjøkken)

Eksempler på omstendigheter som ikke kvalifiserer for innkjøring i bakgården:

  • Hvitevarer (kjøleskap, komfyr, vaskemaskin etc. som leveres enkeltvis eller parvis)
  • Pakking av bil til ferie og lignende
  • Levering av mindre pakker (enkeltmøbler, mat og lignende.)
  • Flytting med liten personbil (da anbefaler vi å benytte garasjen i stedet)

Styret beholder retten til å skjønnsmessig vurdere hva som godkjennes og ikke.