Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Reklamasjon på egen leilighet

Reklamasjonssaker på egen leilighet

For reklamasjoner knyttet til den enkelte leilighet, ikke fellesområder eller sameiet som helhet, kontakt Bundebygg ettermarked

 

Copyright 2020 Sameiet Torshov Torg