Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Parkering – Heissystemet

Ved feil i parkeringsheissystemet

Alle som opplever feil kan melde dette direkte per tlf 415 99 910. Dette for at vi skal slippe forsinkelser.
Serviceteknikeren vil veilede bruker og blant annet prøve å utelukke brukerfeil. Noen feil kan fikses av P­-Plan over nett, andre feil krever utrykning.

Dersom brukere kjører på porter eller kjører inn på feil plattform, bruker en annen bil enn stopperen på plattformen er innstilt for eller låner bort plassen sin slik at stopperen er satt feil må kostnader knyttet til skader på bil og anlegg naturligvis dekkes av den enkelte bruker, eventuelt gjennom deres forsikring.

Stopperen skal innstilles på nytt ved bytte av bil. Dersom dere trenger hjelp til dette eller ny opplæring, vennligst ta kontakt med P­-plan for assistanse.

Copyright 2020 Sameiet Torshov Torg