Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Dugnad

Dugnad

Sameiet har tradisjon for å holde vårdugnad hvert år, og styret kaller inn til dette. I forkant av dugnaden bestilles det inn en avfallskonteiner, slik at beboere kan kaste større gjenstander (OBS: Bentsebru minigjenbruksstasjon tar også imot ting, og har åpent hele året). Det er ønskelig at hver enhet bidrar på dugnaden, som erfaringsmessig tar et par timer. Beboerne trenger ikke selv stille med spader, hansker og annet utstyr. Dugnaden er en sosial og hyggelig aktivitet, og styret bestiller gjerne inn noe mat og drikke.