Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Styret i Torshov Torg

Styret i sameiet velges på sameiemøtet som avholdes en gang i året. Styret i år består av Ingar og Aleksander som har vært i styret siden oppstarten, samt Line og Cato som er nye i styret i 2018.

Styreleder

Ingar Melby
+47 913 38 621
ingar.melby@gmail.com

Styremedlem

Cato Haukeland
+47 411 40 101
cato.haukeland@gmail.com

Styremedlem

Vegard Myrseth Østrem
+47 96 64 65 66
vostrem@gmail.com

Styremedlem

Asle Forsbak
+47 92 60 14 46
aforsbak@gmail.com