Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Kjøp og salg av garasjeplass

Kjøp og salg av garasjeplass

 

Parkeringsgarasjen er organisert som en seksjon i sameiet som består av 99 ideelle andeler, og er dermed selveide plasser som fritt kan omsettes utenom leiligheten på det åpne markedet. Sameiet eier dessverre ingen plasser for utleie eller gjesteparkering og har derfor heller ingen lister som man kan skrive seg på for å leie eller kjøpe plass. Den enkleste måten å få leid plass på er å følge med på oppslag på tavla ved inngangen til gårdsrommet og nede i garasjen, følge med på facebookgruppa eller legge ut en forespørsel på facebookgruppa.

 

Her er oppskriften på hvordan man kjøper og selger plass på Torshov Torg:

 

– Bruk en standard kontrakt (for eksempel Forbrukerrådets standardkontrakt for salg av fast eiendom som ligger vedlagt til denne saken)

– Fyll ut skjøte som er vedlagt, med følgende informasjon:
Kommunenr. – Kommunenavn – Gnr. – Bnr. – Festenr. – Seksjonsnr. – Ideell andel
0301 – Oslo – 225 – 241 – 216 – 1/99

Veivisning for utfylling ligger her:
Følgende punkter skal fylles ut:
– Innsenders navn og adresse (Kjøper)
– Punkt 1 (Se bilde)
– Punkt 2 (Kjøpesum netto, utlyst-Ja, Omsetningstype-1 Fritt salg)
– Punkt 3 (Kjøpesum netto)
– Punkt 4 (Selgers navn, personnummer, Ideel andel-1/99)
– Punkt 5 (Kjøper(e)s navn, personnummer, Bosatt i Norge, Ideell andel-1/99)
– Dato og selgers underskrift nederst på side 1
– Punkt 7 (Dato, sted, Kjøpers navn i blokkbokstaver og underskrift(er))
– Punkt 8 (Selgers erklæring om sivilstand)
– Punkt 9 (Dato, sted, selgers navn i blokkbokstaver og underskrift(er), Navn-adresse-underskrift på 2 vitner)
– Dato og Selgers underskrift nederst på side 2
– Dato og Selgers underskrift nederst på side 3

 

– Send 2 eksemplarer av skjøtet inn til kartverket, adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

– Motta skjøtet tilbake, send kopi til Gine Kronberg slik at hun endrer mottaker av fellesutgiftene fra OBOS (gine.kronberg@obos.no), hun sender videre til styret som endrer eier av parkeringsplassen med det nummeret i vår oversikt.

– OBOS som forretningsfører har et administrasjonsgebyr i forbindelse med endring av eier: p.t  kr. 646,- inkl. mva., faktura for dette sendes kjøper.

 

Skjøte på Bokmål: Skjote_BOKM

Forbrukerrådets standard kontraktmal for kjøp av fast eiendom: Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»18.08.15