Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Vedtekter

Vedtektene ble sist oppdatert på ordninært årsmøte mars 2022. Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål til vedtektene