Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Garasjen

I sameiet finnes en garasjeseksjon med parkeringsplasser på fast dekke (betonggulv), flåteanlegg, og heisanlegg. Verken sameiet eller garasjeseksjonen har gjesteplasser.

Regler for bruk av garasjen

  1. Alle garasjeeiere må sette seg inn i gjeldene vedtekter for garasjen (fremgår i sameiets vedtekter
  2. Garasjeeiere eier en andel som gir rett til parkering på en fast angitt plass. Det betyr ikke at plassen kan brukes til andre ting enn parkering av bil (eks oppbevaring av ting).
  3. Alle garasjeplasser skal være ryddig og det skal ikke oppbevares løse gjenstander som sykler, dekk, skiboks og andre gjenstander.
  4. Ved vedlikehold av garasjen (eks. garasjevask, service og lignende) plikter eier å fjerne bilen etter anvisning fra styret. Hvis dette ikke gjøres vil bil bli tauet for eiers regning og risiko.
  5. Bruker av garasjeplass plikter å opplyse styret eller opplyste leverandører uten unødig opphold når det oppdages feil eller problemer i garasjen. Det være seg garasjeport som ikke åpnes/lukkes, feil med dører, parkeringsflåter, heisanlegg osv.