Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Heiser

Heiser

Sameiet har totalt 8 heiser levert av KONE. Disse gjøres det løpende service på gjennom året i tillegg til heiskontroll iht. gjeldene regler.

Ved driftsstans må beboer umiddelbart kontakte styret slik at service kan bestilles. Enkelte feil kan styret eller vaktmester selv utbedre, så derfor er det viktig at styret kontaktes omgående slik at det kan vurderes om KONE må tilkalles eller ikke.

Ved driftstans i helgedager og helligdager vil service bestilles til første mulige virkedag. I utgangspunktet vil utrykning i helge- og helligdager kun bestilles ved kritiske situasjoner. Dette er på grunn av svært høye kostnader knyttet til utrykning utenom vanlig arbeidstid på hverdager.

Hva er vanlige årsaker til driftstans?

Årsaker til driftsstans kan være mange, men noen av dem kan unngås hvis alle og enhver er bevisst i forhold til bruk av heisene.

  • Stein i dør-skinnen. På vinterstid er det lett for at en drar med seg steiner som setter seg fast i skinnen som heisdørene går i. Det kan medføre at døren setter seg fast.
  • Presse opp dører/andre ytre påkjenninger. Enkelte velger å bruke makt for å stoppe heisdører som er på vei igjen. Dette kan skade døren og føre til heisstans.
  • Slitasje. Det er mange bevegelige deler i heiser og selv om vi har løpende vedlikehold, vil det være tilfeller hvor deler slites ut mellom serviceintervallene.

Vil vi ha mindre driftstans om alle bruker sunn fornuft ved bruk av heisene.