Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Innmelding av feil og mangler

Torshov Torg har avtale med vaktmester som ukentlig utbedrer feil og mangler på fellesarealene som sameiet har ansvar for. Benytt skjema for å melde inn feil. Disse utbedres løpende.

 Feilmeldingsskjema

 

Copyright 2020 Sameiet Torshov Torg