Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Infrastruktur for elbillading på flåteanlegget

Det er 3. november 2023 etablert infrastruktur for elbillading på flåteanlegget i parkeringsgarasjen til Sameiet Torshov Torg. Dette er første gangen i Norge det er bygget infrastruktur på et flåteanlegg av denne typen. Det spesielle med flåteanlegget er avstanden hver flåte kan bevege seg. Dette har skapt utfordringer når det gjelder hvordan infrastruktur for elbillading skulle kunne bygges.

Bruk av flåteanlegget

Det er svært viktig å benytte anlegget med forsiktighet. Både med tanke på sikkerhet, men også i forhold til driftsstabiliteten. 

Kjør med fronten inn

Det er ønskelig at du kjører med fronten inn. Dette for å lette tilgang til ladeboks, men også for å redusere risiko for å komme borti ladekabelen (som henger fra taket) ved inn- og utlasting fra bagasjerom. 

Pass på ladekabelen!

Vær spesielt oppmerksom på hvor ladekabelen blir liggende under lading. Det er svært viktig å påse at den ikke havner utenfor flåten og kan komme i klem mellom flåter. Dette kan skade både kabelen og flåtene.

Vær oppmerksom på redusert høyde!

Vi har etablert mye infrastruktur i taket rundt flåtene de siste årene. Det betyr at det ikke er mulig å kjøre inn med like høy bil som tidligere. Du er ansvarlig for å sikre at bilen du kjører inn, ikke er for høy. Merk at bilen kommer høyere opp når den kjører opp på flåten. Hvis du er usikker på høyden, må du måle den før du kjører inn.

Gi beskjed om du ser noe unormalt

Om noe ikke ser ut som det skal. Ta et bilde og send til sameiettorshovtorg@gmail.com slik at vi kan undersøke og evt. kontakte Mer eller driftsselskapet til flåteanlegget. Det er viktig at du rapporterer eventuelle feil eller skader så snart som mulig, slik at vi kan unngå større problemer i fremtiden.

Som nevnt over er løsningen vår enn så lenge helt unik, siden vårt flåteanlegg også er rimelig unikt. Det betyr at det ikke finnes noe erfaringsgrunnlag for denne typen infrastruktur og problemer vil antagelig oppstå. Det ber vi om forståelse for og det er viktig du gir beskjed om noe skjer. Vi setter pris på din hjelp til å gjøre parkeringen trygg og effektiv for alle.

Ved utlån eller utleie

Det er spesielt viktig å gi god opplæring om du skal låne vekk plassen eller ved utleie. Du må informere leietakeren om reglene for lading, høyde og rapportering av feil eller skader. Du som eier av plassen, er ansvarlig overfor sameiet. Påse derfor at du har dekket inn i en evt. leiekontrakt dette med korrekt bruk av plassen. Det kan bli kostbart om man påfører anlegget og/eller andre biler skade.

De med parkering innenfor flåteanlegget

Det er viktig at alle som har parkeringsplass innenfor flåteanlegget følger det samme reglene vedr. bruken av parkeringsplassen. Spesielt viktig er det å påse at du ikke kjører inn med en så høy bil at den tar borti ladekablene i taket. Dette kan føre til strømbrudd, brannfare eller i verste fall personskade.