Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Vedlikehold i sameiet

Vedlikehold i sameiet

 

Utsnitt fra Forbrukerrådets nettside

Vedlikehold er svært viktig for å sikre at vi tar våre på vår felles verdier og unngår kostbare overraskelser.

 


 

Du kan lese mer om ditt og sameiets vedlikeholdsansvar på Forbrukerråders nettsider.

 


Som beboer har du et selvstendig ansvar for å utføre vedlikehold i din leilighet. Blant vedlikeholdsansvar som hviler særskilt på den enkelte beboer er:

 

 • Vedlikehold og lufting av radiator (se egen side om dette)
 • Vedlikehold og rensing av sluk
 • Vedlikehold og rengjøring av ventilasjonskanaler

 

Vedlikehold av fellesområder

Sameiet har avtale med Gårdreform som ukentlig utfører vedlikehold i vårt sameie. Dette inkluderer blant annet:

 

 • Snømåking
 • Rydding (stein/grus, blader etc.)
 • Bytte av lyspærer
 • Små utbedringer
 • Vask av fellesområder
 • Bytte av matter i oppganger
 • Kartlegging av vedlikeholdsbehov
 • Utrykning ved akutte hendelser (eksempelvis stoppet heis)