Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Videoovervåking

Sameiet har installert en rekke kameraer ute og inne på vårt område. Hensikten med disse er å avdekke og dokumentere hærverk, innbrudd, forsøpling og annen uønsket adferd på vår eiendom.

Dersom du observerer noe av det nevnte, ber vi deg ta kontakt med styret slik at vi kan sikre videomaterialet.

 

Personvern

Sameiet vil følge de til enhver tid gjeldene regler for videoovervåking. Det betyr at pt. blir video oppbevart i 7 dager før de automatisk slettes. Dersom en hendelse inntreffer hvor forholdet politianmeldes, har styret mulighet til å oppbevare opptak i inntil 30 dager i påvente av overlevering av opptak til politiet. Politiet i sin tur kan oppbevare opptakene så lenge det er nødvendig med tanke på etterforskningen.