Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

 

Bilde fra mer.eco

Sameiet har inngått ladeavtale med Mer (tidligere Grønn Kontakt). Det ble i 2019 installert et dynamisk lastbalansert ladeanlegg i garasjen som muliggjør at alle parkeringsplassene kan monteres med ladere (Flexilader) så fremt den aktuelle plassen har mulighet for det (se tabell lengre nede).

Priser

 

 

Pris pr. kWh er 2,75 kr

Sist oppdatert 25.09.2022

Hvem kan få lader?

Garasjen i Sameiet Torshov Torg er både stor og kompleks. Det finnes parkeringsplasser på fast dekke (betong), flåteanlegg og heisanlegg. Tabellen under gir detaljer for hver type.

Område Status
Fast dekke (betong) Klargjort for elbil-lading. Lader bestilles fra Mer.eco
Flåteanlegg Ombygd i 2022. Prosjekteres for elbillading i skrivende stund. Antatt klart 2023
Heisanlegg (øverste plan) Klargjort for elbil-lading. Lader bestilles fra Mer.eco
Heisanlegg (midterste plan) Finnes ingen løsning for elbil-lading pt. Leverandør arbeider med å finne teknisk løsning.
Heisanlegg (nederste plan) Klargjort for elbil-lading. Lader bestilles fra Mer.eco
   
Oppdatert 16.02.2022

Hvordan bestille lader

Kontakt Mer.eco på 47 67 08 00 og opplys at du ønsker lader i Sameiet Torshov Torg. De veileder deg videre i prosessen