Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Ventilasjonsanlegg

Sameiet har installert det som kalles balansert ventilasjon i alle leiligheten og fellesområder.

Hva gjør balansert ventilasjon?

Illustrasjon fra Sintef

Balansert ventilasjon har to hovedfunksjoner. Det trekker brukt og forurenset luft ut av leiligheten din (avtrekk) og tilfører ren, filtrert og temperert luft inn i leiligheten din (tilluft).
Dette gjøres via to separate kanalsystemer, et for å fjerne luft og et for å tilføre luft.
Avtrekkskanalene fjerner luft fra bad og kjøkken. Tilluftskanalene tilfører ren og frisk luft til oppholdsrom som stue, soverom og kontor.

For at ventilasjonen skal fungere i leiligheten, må luften kunne sirkulere selv om dørene er lukket. Luftstrømmen mellom alle rom i leiligheten er hos oss sikret gjennom å ha terskelfrie dører slik at luften kan passere under døren.

Varmegjenvinning

Varmen i luften som trekkes ut av leiligheten din overføres, ved hjelp av en varmegjenvinner, til luften som hentes utenfra og som filtreres før den blåser inn i leiligheten din.
Opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes og sameiet sparer dermed penger på oppvarmingskostnader. 

Hvorfor blir det så varmt i leiligheten på varme dager?

Det er mange årsaker til at en leilighet blir varm på varme dager, men vi ønsker å forklare noen elementer her.

Sameiet har ikke et kjøleanlegg tilkoblet vårt ventilasjonsanlegg. Det betyr at vi ikke har mulighet til å kjøle ned luften som kommer utenfra.

Som nevnt over har balansert ventilasjon en varmegjenvinner som overfører varmen fra luften som trekkes ut av leiligheten, med luften som kommer inn. Denne varmegjenvinneren varmes opp av luften som kommer fra leiligheten. På varme dager vil denne bruke tid på å kjøle seg ned ettersom denne jo er konstruert for å bevare varme som den varmer opp luft med. Av den grunn vil en kunne oppleve at på en sval natt kommer det ganske varm luft inn i leiligheten, dersom det var varmt på dagtid. Det vil altså være en viss forsinkelse på temperaturen som kommer inn i leiligheten i forhold til temperaturen som er ute.

I tillegg til faktorene over, er de et visst undertrykk i leiligheten som skal gjøre at luften sirkulerer og trekkes ut av leiligheten via bad og kjøkkenventilator. På grunn av dette vil luft i større grad strømme i inn leiligheten fra åpne balkongdører og vinduer. Dersom luften rett utenfor balkongdøren er veldig varm (kanskje den er varmet opp av varme vegger som solen steiker på), vil det potensielt kunne være bedre å ha vinduer og dører stengt. Dette må hver beboer prøve seg frem med i forhold til hva som gir best effekt på den enkelte leilighet.

Hvorfor får jeg vond lukt i leiligheten?

Det kan være mange grunnet til vond lukt i leiligheten. Vi skal forsøke å klargjøre noen av de mest vanlige

  • Vond lukt utenfra. Dersom vindu/dører står åpne, vil et undertrykk i leiligheten trekke luft utenfra inn i leiligheten. Dersom naboen røyker, griller eller annet, så vil mye av denne lukten komme inn i din leilighet ettersom luften «suges» inn i leiligheten din.
  • Vond lukt fra inntaket til ventilasjonsanlegget. Hver oppgang har sitt eget ventilasjonsanlegg med et luftinntak plassert på ulike steder. Dersom det er noe som gir vond lukt i nærheten av dette inntaket, vil denne lukten føres videre inn i leilighetene som tilhører det ventilasjonsanlegget. Opplever du konstant eller hyppig vond lukt som ikke kan ha andre kilder; ta kontakt med styret, slik at vi kan forsøke å kartlegge hvor lukten kommer fra.
  • Vond lukt fra andre leiligheter. Luften som går ut av leiligheten og luften som kommer inn blandes aldri. Det betyr at lukt fra naboleiligheten ikke skal kunne komme inn i din leilighet. Unntaket er hvis en av dine naboer har ulovlig installert ventilator med innebygget motor på kjøkkenet. Dette er strengt forbudt i sameiet og får store konsekvenser for ventilasjonsanlegget. Styret vil jevnlig kartlegge at ingen leiligheter har slike ventilatorer.
  • Lukt innenfra leiligheten. Bortsett fra det helt åpenbare kildene til luft i leiligheten er de mest vanlige at vannlåser ikke er vedlikeholdt tilstrekkelig. Dette kan være sluket i dusjen (som jevnlig skal rengjøres) og sluk på vask på bad og kjøkken.

Jeg vil ha varmere luft, kaldere luft, mindre luft eller mer luft

Som nevnt over er det ett ventilasjonsanlegg pr. oppgang. Anlegget muliggjør ikke individuell styring av hver leilighet. Det gjør at enkeltleiligheter ikke kan velge seg individuelle tilpasninger fra ventilasjonen i sin leilighet. Hele anlegget er justert for å gi korrekt luftsirkulasjon i alle leiligheter. Dersom du mistenker at det er høyere eller lavere luftsirkulasjon i din leilighet enn det skal være, så bes du kontakte styret. Da kan styret undersøke om det anlegget er justert riktig. Det er ulike spjeld rundt i anlegget som skal sikre at riktig mengde luft sendes riktig sted. Dersom disse er kommet ut av stilling må dette justeres.

Siden det skal være sirkulasjon av luft i leiligheten, vil det være naturlig at dette er noe du hører. Et visst «sus» vil høres rundt i leiligheten, men dette skal ikke være plagsomt høyt. Er det høyt, så ta kontakt med styret så vi kan undersøke det. Men for ordens skyld. Det er ikke mulig å få det «musestille» i leiligheten.