Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Radiatorer (varme)

Radiatorer (varme)

Illustrasjonsbilde fra Korado AS

For at fjernvarmesystemet hos oss skal fungere optimalt, er det viktig at alle beboerne utfører enkelt vedlikehold av sine egne radiatorer fra tid til annen og alltid før vinteren (om høsten.) Vi er avhengig av at alle gjennomfører vedlikeholdet, ellers går effekten av hele anlegget ned, og enkelte beboere vil oppleve kalde radiatorer. Det kan være behov for å lufte hver radiator flere ganger.

Varmen på radiatorvannet inn til oss blir styrt av Fortum sentralt. Temperaturen på radiatorvarmen justerer seg etter utetemperaturen med fem graders intervaller (mellom 80 og 120 grader). Når det er varmt ute, vil altså radiatorene være lunkne eller helt kalde.

Komfort-temperatur som alle leiligheter skal kunne varmes opp til med dette anlegget, er 23C. Vi anbefaler alle å bruke et termometer i stua, og måle om man oppnår denne temperaturen. Det er derfor viktig at alle måler temperaturen i lufta og ikke på radiatoren. Selve radiatoren vil aldri bli veldig varm ettersom den er konstruert for å slippe varmen effektivt ut i rommet. Dersom du over tid ikke oppnår riktig temperatur kan det være noe galt med anlegget ditt. Se under for vedlikehold og kontroll av anlegget.

Anlegget vil ikke kunne varme opp leiligheten mer enn 23C, så de som vil ha det varmere enn dette evt. må supplere med elektrisk varme.

Styring av radiator: 

Varmepådrag kan reguleres via termostatventil montert på høyre side av radiator, hvor 0 er stengt og 5 er maks  åpen.

Instruksjoner (fra FDV dokumentasjon)

Viktig informasjon
Ved lufting av radiatorer (som forklart under), så skal ventilen bare åpnes inntil det begynner å komme vann ut. Den må da stenges for at anlegget ikke skal miste vann. Noen har trodd at ved lufting skal en la vannet renne til det ikke lengre er sort vann. Dette stemmer ikke. Det er dødt vann i vårt anlegg som betyr at det vil kunne være sort.

Hovedvedlikeholdet av radiatorene i din leilighet, knyttes til å tømme eventuell luft som er kommet inn i radiatorene. For store mengder luft i radiatorene vil medføre lavere temperatur i radiatoren, og potensielt støy (susing, sildring etc.)

Slik vedlikeholder du ditt anlegg:

 • Hver leilighet har 1-5 radiatorer. Disse sitter som regel i nærheten av vinduer. Radiatorene har et dreibart hjul for å stille varmen (fra 1 til 5 hvor 5 er høyest temperatur).
 • På den andre siden av radiatoren vil du finne en liten skrue. Bruk en radiatornøkkel om du har eller vis forsiktighet ved bruk av skrutrekker, og vri på skruen. Du vil høre en lav lyd, som om luft/vann siver ut, før det til slutt begynner å piple fram litt vann bak skruen. Når du ser vannet sive ut, kan du skru skruen tilbake til sin originalposisjon. Gjenta prosessen på alle dine radiatorer. Radiatornøkler fås kjøpt på bl.a Jernia eller Clas Ohlson.

NB!

 • Ikke la det lekke ut store mengder vann (med mindre du får beskjed fra Styret), da dette nedsetter trykket i fjernvarmeanlegget og reduserer effekten.
 • Termostaten på radiatoren bør ved jevnlig endres (sku litt opp eller ned) for å sikre at ikke ventilen som styrer vannet («gror fast»).
 • I sommerhalvåret er det også viktig at man ikke skrur hjulet helt ned. La det gjerne stå på «2» eller «3». Da vil det hele tiden være et lite trykk i radiatorventilen, og man minsker sjansen for at ventilen har låst seg fast når radiatorene skrus på igjen på høsten. Varmen skrus uansett av i mai, så det vil ikke være varme på radiatorene på sommeren.
 • Styret minner om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikring.
 • Styret minner også om at seksjonseierne selv har ansvar for å vedlikeholde og/eller rehabilitere radiatorene og tilhørende rør i egen leilighet. Sameiet har i fellesskap ansvaret for å vedlikeholde og rehabilitere røranlegget utenfor seksjonene.

Demontere radiator i forbindelse med oppussing

Hvordan anlegget fungerer
Varmeanlegget hos oss er bygget opp som et lukket system. Det betyr at det ikke tilføres eller fjernes noe vann når anlegget går. Det samme vannet går rundt og rundt. Det betyr at når noen demonterer en radiator vil noe av vannet renne ut. Det resulterer i et lavere trykk på anlegget, som igjen fører til at leilighetene høyst oppe ikke får tilstrekkelig varme i radiatorene. Derfor er det viktig at du gir styret beskjed når du demonterer en radiator i forbindelse med oppussing eller annet. Det gjør at styret kan få sjekket trykket og etterfylt om nødvendig. Demontering og montering av radiator skal utføres av autorisert personell (rørlegger). Ved permanent demontering eller demontering over lengre tid, skal styret kontaktes i forkant for godkjenning av tiltaket (styret kan nekte demontering om det vil få konsekvenser for øvrige beobere) og dokumentasjon på utført arbeid skal sendes styret i etterkant.

Demontering

Ventil under radiator

For å demontere radiatoren må ventilene på inntak og uttak fra radiatoren stenges. Det gjøres ved et flatt skrujern eller skiftenøkkel. Etter at ventilene er stengt kan rørene kobles fra ved å skru løs rørene. Vær oppmerksom på at det vil renne ut vann som befinner seg i radiatoren (mørkt vann). Sørg for å ha noe som samler opp vannet. Vannet i fordelerskapet bør også stenges ved demontering av radiator.

Montering

Lufteventil for å fjerne luft fra radiatoren

Når radiatoren skal monteres er det viktig å få ut luft fra den etter at rørene er koblet i og ventiler åpnet. Det er for å forhindre luft i anlegget. Mye luft i anlegget reduserer varmeeffekten.

 1. Sjekk radiator for luft. På venstre side av radiatoren er det montert en lufteskrue. Hold en kopp under og åpne så lufteskruen med en skrutrekker. Steng igjen når det  kun kommer vann ut (det spiller ingen rolle om vannet er misfarget).
 2. Sjekk at det ikke er noen form for lekkasje fra radiatoren eller rørene.
 3. Ta kontakt med naboene dine – over og under, og hør om de også har kalde radiatorer, og om de har luftet sine. Be dem gjøre det igjen selv om de har varme på radiatorene.
 4. Ventiler i fordelerskap er finjustert for hver leilighet. Turventil med hendel skal peke i rørretningen. Retur‐ventil med ratt, skal ikke under noen omstendighet endres/vris på. Det kan påvirke hele anlegget og føre til kalde radiatorer hos dine naboer!
 5. Ved fortsatt kald radiator kontakt styret.