Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Radiatorer (varme)

Illustrasjonsbilde fra Korado AS

Komfort-temperatur som alle leiligheter skal kunne varmes opp til med dette anlegget, er 23C. Vi anbefaler alle å bruke et termometer i stua, og måle om man oppnår denne temperaturen. Det er derfor viktig at alle måler temperaturen i lufta og ikke på radiatoren før klage leveres til Bundebygg eller rørlegger! Dersom det ikke er tilfelle, kan det være noe galt med anlegget og man kan ta kontakt med rørlegger fra Bundebygg. Anlegget vil ikke kunne varme opp leiligheten mer enn 23C, så de som vil ha det varmere enn dette evt. må supplere med elektrisk varme eller utvide kapasiteten på radiatorene fra 2 kamre til 3 kamre (må bekostes av beboer, kontakt rørlegger for detaljer).

Sameiet betaler for innvarmen i anlegget, kombinert med hvor mye vann som sirkulerer, og dette gjør at det ikke spiller noen rolle hvor mye den enkelte beboer tar ut fra radiatoren (såfremt antall kamre ikke er justert). Hvis vi som sameie bestemmer at temperaturen skal økes, vil dette føre til en  høyere kostnad for alle i sameiet, uavhengig av hvor mye vi bruker og om beboerne faktisk stiller temperaturen opp. Anlegget er bare dimensjonert til å gi 23C i leilighetene, all varme utover dette må bekostes og besørges av den enkelte beboer.

Styring av radiator: 

Varmepådrag kan reguleres via termostatventil montert på høyre side av radiator, hvor 0 er stengt og 8 er maks  åpen.

 

 

Instruksjoner (fra FDV dokumentasjon)

Viktig informasjon
Ved lufting av radiatorer (som forklart under), så skal ventilen bare åpnes inntil det begynner å komme vann ut. Den må da stenges for at anlegget ikke skal miste vann. Noen har trodd at ved lufting skal en la vannet renne til det ikke lengre er sort vann. Dette stemmer ikke. Det er dødt vann i vårt anlegg som betyr at det vil være sort.

Demontere radiator i forbindelse med oppussing

Hvordan anlegget fungerer
Varmeanlegget hos oss er bygget opp som et lukket system. Det betyr at det ikke tilføres eller fjernes noe vann når anlegget går. Det samme vannet går rundt og rundt. Det betyr at når noen demonterer en radiator vil noe av vannet renne ut. Det resulterer i et lavere trykk på anlegget, som igjen fører til at leilighetene høyst oppe ikke får tilstrekkelig varme i radiatorene. Derfor er det viktig at du gir styret beskjed når du demonterer en radiator i forbindelse med oppussing eller annet. Det gjør at styret kan få sjekket trykket og etterfylt om nødvendig.

Demontering

Ventil under radiator

For å demontere radiatoren må ventilene på inntak og uttak fra radiatoren stenges. Det gjøres ved et flatt skrujern eller skiftenøkkel. Etter at ventilene er stengt kan rørene kobles fra ved å skru løs rørene. Vær oppmerksom på at det vil renne ut vann som befinner seg i radiatoren (mørkt vann). Sørg for å ha noe som samler opp vannet.

Montering

Lufteventil for å fjerne luft fra radiatoren

Når radiatoren skal monteres er det viktig å få ut luft fra den etter at rørene er koblet i og ventiler åpnet. Det er for å forhindre luft i anlegget. Mye luft i anlegget reduserer varmeeffekten.

1 – Sjekk radiator for luft. På venstre side av radiatoren er det montert en lufteskrue. Hold en kopp under og åpne  så lufteskruen med en skrutrekker. Steng igjen når det  kun kommer vann ut (det spiller ingen rolle om vannet er misfarget).

2 – Kontroller om ventiler i fordelerskap står åpne (om radiatoren tidligere har fungert og ingen har endret på disse ventilene er det ingen grunn til å sjekke dette). Turventil med hendel skal peke i rørretningen. Retur‐ventil  med ratt, skal ikke under noen omstendighet endres/vris på. Det kan påvirke hele anlegget og føre til kalde radiatorer hos dine naboer!

3 – Ved fortsatt kald radiator kontakt styret.