Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Vedlikehold av egen leilighet

Mange eiere og leiere i Sameiet Torshov Torg er førstegangsboere i egen leilighet. Det er da ikke alltid enkelt å vite hva det kreves av løpende vedlikehold i en leilighet. Husk at dersom du leier en leilighet, så er du ansvarlig for løpende vedlikehold av leiligheten. Denne veiledningen viser hvordan du utfører sentrale løpende vedlikeholdsoppgaver.

Årshjul for vedlikehold i egen leilighet

Det viktigste er at jevnlig vedlikehold utføres, ikke når det utføres. Likevel, for å hjelpe å huske vedlikeholdsoppgavene har styret utarbeidet et årshjul du kan bruke om ønskelig.

Vedlikehold i egen leilighet

På badene våre er det flere områder som krever løpende vedlikehold. Vannlås i sluket til dusjen, vannlåsen under vasken og avtreksventilen i taket.

Rense sluk og vannlås

Du må jevnlig rengjøre vannlåsen i sluket i dusjen. Dersom dette ikke gjøres kan sluken enten gå tett eller vannlåsen gå tørr. Ved sistnevnte vil du oppleve vond lukt i leiligheten. Vannlås er nemlig en metode for å sikre at ikke vond lukt kommer opp fra avløpssystemet. Vond lukt kan også komme av at vannlåsen ikke er satt skikkelig på plass. Det er en gummiforing rundt vannlåsen som du må sikre at er helt tett.

Bildet til høyre (om du leser dette på stor skjerm) viser hvordan vannlåsen ser ut før du tar den ut. Denne vannlåsen fjernes ved å løfte det sorte håndtaket.

Deretter vaskes alle delene, og du fjerner det som måtte ligge i selve vannkaret. Benytt skånsom avløpsrens ved behov. Bildet rett under viser hvordan vannlåsen ser ut når den er demontert.

Sluk på bad hvor vannlås er demontert
Sluk med vannlås montert
Vannlås under vask på bad

Rengjøre vannlås under vask

Under vasken finnes tilsvarende vannlås. Denne rengjør du ved å plassere en liten bøtte eller skål under og deretter skrur av vannlåsen som sitter nederst. Denne rengjør du, før du monterer den tilbake og sikrer at den er helt tett.

Bildet viser en slik vannlås under vasken.

Rengjøre avtrekksventil

I taket på badet sitter en avtreksventil. Denne kan enten skrus ut eller tas av (avhengig av type) og rengjøres for støv og smuss.

Hvordan rense vannlås

På kjøkkenet er det i hovedsak tre områder som må vedlikeholdes og/eller kontrolleres. Vannlås under vask må rengjøres tilsvarende den på badet, avtreksviften over komfyr må rengjøres og brannslangen under vask (om du har dette) må testes jevnlig.

Avtreksviften over komfyren må regjøres jenvlig. Dette gjøres ved å fjerne metallristene som sitter nederst. Disse sammen med plastdeksel og metallfilter kan normalt vaskes i vaskemaskin. Når disse er demontert må fett rengjøres fra resten av viften. Spesielt viktig er området rundt lokket som åpnes og lukkes avhengig av om avtreksviften er åpen (på) eller ikke. Dersom dette lokket ikke sitter skikkelig, vil du kunne oppleve susing eller piping fra avtrekksviften. Dersom lokket er «limt» fast av fett, vil ikke lokket åpne seg og avtrekket vil dermed ikke fungere.

Merk at det skal aldri under noen omstendighet settes inn avtrekk med motor i vårt sameie. Den vil påvirke ventilasjonsanlegget. Dersom du har en slik, må denne områdende demonteres og erstattes av en type godkjent for balansert ventilasjonsanlegg.

Alt arbeid på lukket elektrisk anlegg skal utføres av godkjent elektriker. Men, som beboer må du jevnlig kontrollere elektriske komponenter for å avdekke problemer som i verste fall kan føre til brann.

Eksempel på ting du selv kan kontrollere:

  • At det ikke er benyttet skjøteledningen med flere avgreininger
  • At alle synlige ledninger er inntakte og ikke har noen skader på deg (for eksempel mobilladeren din)
  • At sikringskap ser ok ut (ikke brente områder eller annet som kan tyde på at noe ikke er i orden)

Kontakt elektriker om noe er feil!

Dersom sikringen går ofte hos deg, eller det er noe annet du er usikker på. Ta kontakt med elektriker omgående!