Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Brannvarsler / Røykdetektor i leiligheten

Hver seksjon har én eller flere optiske brannvarslere. Disse er koblet til strøm, men har i tillegg et batteri i tilfelle strømmen skulle gå. De seksjonene som har mer enn én brannvarsler, så er disse normalt seriekoblet.

Brannvarslerne trenger i utgangspunktet lite vedlikehold, men du må teste brannvarsleren minst 2 ganger i året, og du bør for sikkerhets skyld bytte batteriet én gang i året.

Teste brannvarsleren

For å teste brannvarsleren, skal du gjøre følgende:

  1. Sjekk at det er et fast grønt lys
  2. Sjekk at et rødt lys blinket en gang pr. 40 sekund
  3. Trykk og hold inne testknappen i 10 sekunder. Du skal høre høy uling fra varsleren.

Demontere / montere brannvarsleren

Nå du skal bytte batteri, eller selve brannvarsleren, må du ta den ned fra taket. Bildet under viser hvordan du ved hjelp av et lite flatt skrujern, skyver varsleren til side og ned. Deretter kan du bytte varsleren, eller erstatte batteriet.

Bildet under viser tydelig hvor skrutrekkeren skal trykkes inn for å «fjerne låsen» slik at varsleren kan skyves til side.

For å montere brannvarsleren, gjentar du bare prosessen i motsatt rekkefølge. Sett den opp mot dekslet som henger fast i taket (litt på siden, slik at den går helt oppi taket), så skyver du den mot det hullet hvor du tidligere hadde satt inn skrutrekkeren.

Steg 1
Steg 2 – Ferdig montert, og et grønt lys skal begynne å lyse (fast)