Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Håndtering av avfall – søppelcontainer

Ca. 4 ganger i året bestiller styret inn en konteiner, som plasseres i gårdsrommet. Dette annonseres et par uker i forkant. For at alle skal få kastet det de trenger, er det viktig at møbler stykkes opp, og at esker klappes sammen. På den måten trenger vi ikke betale for å få kastet luft.

Konteineren skal IKKE inneholde:

Gips
Kjøkken- og matavfall
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)

Medisinavfall
Flytende avfall
Farlig avfall
Radioaktive stoffer
Smittefarlig avfall
Eksplosiver og trykksatt stoff