Styret har mottatt forespørsel fra hundetjenesten i Oslo Politidistrikt om bruk av bodområdet til øvringsområde for søkshundene i hundetjenesten. Bodområdet vårt er stort og komplekst. Det vil kunne gi gode læringsforhold for politiets søkehunder.

Styret har gitt politiet tillatelse til å bruke området til øving. Det betyr at beboere kan merke noe økt tilstedeværelse av politi i bygget i enkelte perioder. Det er viktig for styret å informere om dette, slik at det ikke oppfattes som at det er en økning i innbrudd eller annen ulovlig aktivitet i sameiet. Vi antar ikke at de enkelte beboere vil merke noe til dette.

Grunnlag for innvilgelse

Styret har gitt politiet lov å bruke området basert på følgende vurderinger:

  • Økt tilstedeværelse av politi kan virke avskrekkende på kriminelle
  • Økt tilstedeværelse av politi kan bidra til å avdekke/forhindre ulovlig aktivitet
  • Å gi politiet denne muligheten ses på som et lite og positivt bidrag til styrking av samfunns-sikkerheten i vårt lokalområde.
  • Det antas ikke å bli hyppig brukt
  • God dialog med politiet er positivt med tanke på eventuelle saker som skulle oppstå hvor det er behov for bistand fra politiet.

Dersom noen har kommentarer eller synspunkter på dette, bes vedkommende kontakte styret direkte. Kontaktskjema