Det pågår i disse dager et arbeid med å samle inn tilbud på ny TV- og internettavtale. Formålet med dette arbeidet er:

  • Forsøke å redusere de totale kostnadene til TV og internett
  • Redusere felleskostnadene og således bidra til å styrke sameieøkonomien
  • Tilrettelegge for endrede internett- og TV-vaner

I denne forbindelse vil vi at du svarer på en spørreundersøkelse knyttet til hvilket behov du har når det gjelder TV og internett. Dersom alle svarer på denne kan vi bedre sikre at vi får på plass en best mulig avtale for flest mulig.

Spørreundersøkelsen