På bakgrunn av pågående sak vedrørende bytte av TV- og internettavtalen i sameiet, er det gjennomført en spørreundersøkelse blant sameiet. Vi antar det er interessant for alle å få kjenskap til resultatene av denne, samt siste status i saken.

Vi har innhentet tilbud fra en rekke potensielle leverandører, men noen få gjenstår. Vi antar å ha alle tilbud innen utgangen av august og vil kunne ta et valg i september. Under redegjør vi for hvordan vi kommer å vurdere avtalene og bakgrunnen for disse vurderingene.

Spørreundersøkelsen

Det er noen sentrale spørsmål vi har ønsket å få svar på gjennom denne undersøkelsen. Disse er blant andre:

 • Hvor mange har ikke behov for TV-abo. og derav ikke ønsker dette som del av felleskostnadene
 • Hvilke TV-pakker er mest aktuelle dersom det skal være inkludert i felleskostnadene
 • Hvor raskt internett trenger sameiet
 • Hvor mange har abonnement på andre strømmetjenester (dette har en implikasjon da enkelte TV-pakker inkluderer noen strømmeabonnement som eksempelvis HBO Nordic og Viaplay)

110 av 216 leiligheter (+4 hybler) har svart på undersøkelsen. Vi har benyttet svarene dere har gitt i forhold til dagens internett-hastigheter og aldersgruppe for å vurdere om vi har fått et representativt utvalg til å svare på undersøkelsen. Det har vi.

Dagens internett-hastigheter i sameiet:

 • 10 mbit – 100 leiligheter (inkludert i felleskostnadene)
 • 50 mbit – 43 leiligheter (koster 289 kr ekstra pr. mnd.)
 • 100 mbit – 40 leiligheter (koster 369 kr ekstra pr. mnd.)
 • 250 mbit – 36 leiligheter (koster 449 kr ekstra pr. mnd.)

Behov knyttet til kanalpakker:

Fra spørreundersøkelsen gjort i juli 2018 – Kanalpakker

Behov knyttet til internetthastighet

Fra spørreundersøkelsen gjort i juli 2018 – Internetthastighet

Strømmetjenester som benyttes i dag:

Fra spørreundersøkelsen gjort i juli 2018 – Strømmetjenester

Aldersfordeling fra besvarelsene:

Fra spørreundersøkelsen gjort i juli 2018 – Aldersfordeling

 

Hovedkonklusjoner fra undersøkelsen

 • Over 80% har fremdeles behov for vanlige TV-kanaler og det kan således antas at de totale kostnadene for sameiet vil være lavest ved å ha TV inkludert i felleskostnadene noen år fremover
 • 60% har i dag oppgradert internetthastigheten, og enda flere fra undersøkelsen gir utrykk for behov av økt internetthastighet (90%). Det kan antas at totalkostnaden for alle i sameiet vil være lavere ved å inkludere raskere internett i felleskostnadene
 • Mange bruker strømmetjenester. Nesten alle har Netflix, og 60% HBO Nordic. Dersom det finnes avtaler som inkluderer Netflix og muligens HBO Nordic, så vil det være aktuelt å inkludere i felleskostnadene, dersom det gir en lavere total kostnad

Arbeidet med innhenting og vurdering av tilbud

På bakgrunn av undersøkelsen har vi innhentet tilbud fra følgende leverandører:

 • Canal Digtal (nåværende leverandør)
 • Nextgentel
 • Homenet (leverer TV gjennom blant andre RiksTV og Viasat)
 • Viken Fiber (leverer TV fra Altibox)
 • Get
 • Lynet

Tilbudene fra leverandører har vi sammenlignet på ulike måter basert på undersøkelsen blant beboerne. Her har vi blant annet vurdert:

 • Hva er kostnadsforskjellen på å inkludere TV i fellesavtalen vs. å ha det som en individuell avtale for hver leilighet (individuell avtale koster mer pr. leilighet enn en fellesavtale som dekker alle)
 • Hva er kostnadene for en raskere internett-linje som standard i fellesavtalen og hva vil pris for oppgradering være for de som ønsker det (i dag har 116 av 216 oppgradert internetthastigheten)
 • Gitt resultatet fra spørreundersøkelsen, hva blir total kostnad for både felles og individuelle avtaler (vi ønsker å redusere det totale kostnadsnivået i snitt pr. leilighet)

Hva skjer nå?

Som nevnt øverst, venter vi fremdeles på de siste tilbudene. Når de er alle kommet inn, vil styret vurdere disse sett opp mot kvaliteten på tjenestene og pris, for å så beregne dette opp mot behovet som dere har svart på i undersøkelsen. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.