Oppdaterting: Det er nå installert ekstra sikring av interne dører mot bodområde og sykkelområde for å bedre sikre mot fremtidige innbruddsforsøk.

Vi har dessverre på nytt hatt innbrudd i bodene våre. Flere sykler er stjålet.

Fremgangsmåten er lik og det er de samme gjerningspersonene som tidligere:

  1. 1 person går bak noen som skal inn i en oppgang (ikke slipp inn folk du ikke kjenner). Typisk foregår dette mellom 00:00 – 02:00.
  2. Vedkommende venter og gir klarsignal til resten når han er inne. På den måten slipper han inn de andre.

Hvordan forhindrer vi dette fremover?

  • Slipp aldri inn personer du ikke vet hvem er (selv når du kommer hjem fra en fuktig kveld på byen)
  • Vi jobber for å styrke sikkerheten på dørene våre for å gjøre det vanskeligere å komme inn
  • Andre tiltak

-Styret