Styret har nå foretatt merking av etasjer i alle oppgangene. Flere har tidligere meldt dette inn som en mangel i forbindelse med bygging, med bakgrunn i TEK 10. Byggene i sameiet er oppført iht. TEK 7 hvor dette ikke fremkommer som et tydelig krav. Vi har derfor ikke fått gehør hos utbygger om å få merket etasjene. Styret har etter noe tid funnet en kostnadseffektiv løsning som beløper seg til en brøkdel av det vi måtte betale om vi skulle satt det ut. Vi har derfor nå på dugnad foliert merking i alle etasjer som går inn til leilighetene fra trapper. Vi håper dette gjør det enklere å orientere seg i bygget.