Bakgrunn

I flere omganger er det kommet vann inn i kjellerområder i Torshov Torg. Bodområdet i kjeller, hovedtavlerom, bodområde i U og garasjeområdet. Vannlekkasje i garsjen og bodområdet i U er tidligere utbedret da Bundebygg gjorde en feil ved bygging av bygget. I U-etasje ved oppgang F er det satt inn en pumpe som skal forhindre fremtidige lekkasjer i garasjen og U i oppgang F.

Selv med disse utbedringene har sameiet hatt vannlekkasje i kjeller ved bodområdet og i tavlerom.

Sameiet har i lengre perioder hatt dialog med Bundebygg for å forsøke å identifisere årsak til vannlekkasjene vi har opplevd. Flere fra Bundebygg og kommunen har vært på befaring for å forsøke å finne årsaken. Kamera er også benyttet i rørene våre i søk etter feil.

I august 2018 ble det oppdaget to pumper som er ment å pumpe spillvann (overvann) ut på det kommunale nettet. Disse virker å ikke ha vært i drift på lang tid, og styret har ikke vært gjort kjent med at de eksisterte.

Problemene knyttet til vannlekasjer er nå utbedret

Oslo Pumpeservice har fått utført service på 1 av to pumper og den fungerer nå som normalt og vi har på kort sikt løst problemet knyttet til vann inn i fellesområder. Den andre av de to pumpene må potensielt byttes, noe som medfører en betydelig kostnad for sameiet. Vi vil forsøke først å få den reparert dersom det er mulig. Dette vil komme bli orientert om på sameiemøtet.

Styret vil få innstallert GSM-varsler ved styringsenheten til pumpene for å sikre at styret varsles ved feil på pumpene. På den måten kan sameiet hindre fremtidige situasjoner som vi har hatt. Videre vil styret inngå avtale med Oslo Pumpeservice på jevnlig vedlikehold på pumpene.