Vi har fått litt oppdatert informasjon om byggeprosessen fra HENT som vi deler her:

Hei,

Informasjon om arbeider for boligbygg i Sandakerveien 16:

Spunting rundt tomten er nå ferdig – dette er de 12 meter høye metallplatene som ble vibrert ned rundt tomten.

Om 1-2 uker vil vi begynne med å pele, som jeg skrev sist, betyr det at vi skal borre ned stålrør til fjell som skal bære byggene. Vi har valgt peler som skal borres ned og ikke rammes/bankes ned. Det gjør at vi høyst sannsynlig ikke vil generere like mye støy og vibrasjoner som ved en tradisjonell peling med betongpeler. Det vil riktignok bli en god del støy fra boringen når vi treffer hardt underlag.

Oppstart betong arbeider for råbygget vil være fra uke 45, da vil vi starter med å støpe betongdekket/gulvet for bygget og fortløpende vil vi reise etasje for etasje.

Vi skal i uke 47 montere en tårnkran som vil stå på tomten vår på østsiden, denne vil bli 41 meter høy og 64 meter lang så vi kan løfte elementer og materialer til bygget innenfor tomten. Den vil bevege seg fritt rundt når den ikke er i bruk. Kranen er utstyrt med lys som kan oppleves som sjenerende.

Vi beklager forstyrrelsene dere opplever og forsikrer dere om at vi jobber kontinuerlig for å holde støynivået så lavt som mulig.

Vi holder dere fortløpende orientert.

 

Riktig god helg fra oss på prosjektet.

Med vennlig hilsen

Christopher B. Arnesen

Arbeidsleder