Vi har mottatt følgende varsel fra ansvarlige for utbyggingen av Sandakerveien 16 i dag:

 

Hei,

Informasjon om arbeider for boligbygg i Sandakerveien 16:

Grunnet større avstand til fjell enn forutsatt har vi blitt forsinket med fremdriften på peling og må dessverre jobbe neste lørdag den 24.11.18 mellom kl.08-16 for å holde fremdriften før «grunnmuren» støpes. Dette er helt unntaksvis og vil ikke gjenta seg uten tydelig varsel fra oss i forkant.

Fremdrift:

Nå holder vi på med peling som betyr at vi skal borre ned stålrør til fjell som skal bære byggene. Vi har valgt peler som skal borres ned og ikke rammes/bankes ned. Det gjør at vi ikke vil generere like mye støy og vibrasjoner som ved en tradisjonell peling med betongpeler. Det vil riktignok bli en god del støy fra boringen når vi treffer hardt underlag.

Oppstart betong arbeider for råbygget vil være fra uke 49 og da vil vi starter med å støpe betongdekket/gulvet for bygget og fortløpende vil vi reise etasje for etasje.

Vi skal i uke 48 montere en tårnkran som vil stå på tomten vår på østsiden, denne vil bli 41 meter høy og 64 meter lang så vi kan løfte elementer og materialer til bygget innenfor tomten. Den vil bevege seg fritt rundt når den ikke er i bruk. Kranen er utstyrt med lys som kan oppleves som sjenerende.

Vi har sendt inn ny søknad til Bydelsoverlegen i Oslo med endringen om arbeid mellom kl 08-16 på lørdag.

Vi beklager forstyrrelsene dere opplever og forsikrer dere om at vi jobber kontinuerlig for å holde støynivået så lavt som mulig.

Vi vil, sammen med byggherren og megler, holde ÅPEN BYGGEPLASS søndag 25.11 mellom 12-14  – Dere er hjertelig velkommen innom for en liten matbit og prat.

Vi kan i tillegg friste med lift og minigraver for barna

Vi holder dere fortløpende orientert.

Med vennlig hilsen

Christopher B. Arnesen

Arbeidsleder

www.hent.no