Foto: Skadedyrbutikken

På bakgrunn av henvendelser til styret, er det nå iverksatt kartlegging av Sølvkre/Skjeggkre i sameiet. Det er ingen grunn i skrivende stund til å anta at vi har et stort problem knyttet til dette. På grunn av mulige observasjoner av Skjeggkre, ønsker vi nå å kartlegge om det er Skjeggkre og hva eventuelt omfanget er.

I den forbindelse ber vi beboere om ikke å flytte eller på annet vis påvirke limfellene som er satt ut i bodområdet. Det er avgjørende at disse ikke røres, da summen av fellene brukes til å kartlegge en evt. bestand.

Dersom det er beboere som er sikker på at de har gjort observasjoner av Skjeggkre, bes du ta kontakt med styret via kontaktskjema på nettsiden. Ikke bruk Facebook, Messenger eller sms, da vi trenger å jobbe systematisk med kartleggingen.