Porten til garasjen har i økende grad den siste tiden opplevd feil. Dette skyldes slitasje på motor, fjær og sensorer. Garasjeporten vi har er beregnet på ca. 300 000 åpninger. Pt. har vår garasjeport vært åpnet 312 000 ganger siden den ble montert. Forskjellen på kostnadene knyttet til å bytte noen av slitedelene og det å bytte hele porten er veldig små. Styret har derfor besluttet å bestille helt ny port som blir montert i starten på mars 2019.

Dersom nåværende port blir defekt i mellomtiden (eksempelvis ikke lukker seg automatisk) vil det ikke bli gjennomført noe vedlikehold på den. I følge leverandøren er port så slitt at det er lite som vil hjelpe annet enn å bytte mange av delene. Siden hovedporten inn til garasjen (den ytre porten) stenges nattestid og søndager, vurdere styret det til å ikke være hensiktsmessig og dekke kostnader til utrykning for å vedlikeholde nåværende port i påvente av den nye.