På fredag 08.02.2019 kl 08:00-16:00 skal det gjennomføres vedlikehold på flåtesystemet i garasjen. Det innebærer at alle biler som står på flåtene må være fjernet i dette tidsrommet. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Forhindre fremtidig stans i anlegget

Flåteanlegget vårt har strømførende skinner i bakken. Det er disse som gjør at de ulike flåtene kan flytte seg sideveis. På snøfylte vinterdager vil snø fra bilene smelte og legge seg som vanndammer på gulvet. Dette fører til at de strømførende skinnene ikke fungerer og anlegget står. Da må hver flåte flyttes manuelt.

For å forhindre stans i anlegget bør snø fjernes fra bilene før de kjøres inn i anlegget. Dette vil redusere vannmengden på gulvet og dermed redusere sannsynligheten for stans i anlegget. Styret undersøker muligheten for å endre hvordan anlegget fungerer for å løse dette problemet, men det kan fort vise seg å ha for høy kostnad til at vi kan forsvare å gjennomføre det. Styret ber derfor alle med bil i anlegget om å forsøke å redusere mengden snø på bilen når den kjører inn for å minimere dette problemet.