Vi har mottatt e-post med varsel om støy til helgen.


Hei alle naboer.
 
Vi er inne i en krevende periode for prosjektet med tanke på logistikk og fremkommelighet.
Fortum Fjernvarme (på konsesjon fra Oslo Kommune) graver frem fjernvarme til oss og naboene samtidig med at vi jobber med å støpe kjelleren på det siste bygget lang Sandakerveien.

Vi beklager på det sterkeste trafikk-kaoset vi til sammen skaper, og forsøker å bli ferdig i løpet av et par uker til.
Fortum meldte tidligere i dag at de ønsker å sluttføre sitt arbeid med igjenfylling og asfaltering så fort de har tatt sidemannskontroll av skjøtene på rørene.

Vi har fått noen henvendelser om arbeid utenfor normal arbeidstid og på helligdager de siste dagene – dette har vi meldt videre til Fortum.

De beklaget og forsikret oss om at støyende arbeider med rørene var ferdigstilt.

Vi vil støpe siste delen av kjelleren på bygget lags Sandakerveien neste uke.

Før vi får støpt dette må vi fylle tilbake steinmasser og isolasjon. Dette må vi dessverre utføre når ingen andre er på jobb.

Con Form, som har betongjobben, jobber full dag både fredag og mandag som gjør tilkomsten umulig.

Arne Martin hos Gjermundshaug AS, har sagt seg villig til å jobbe lørdag for at bygget skal stå ferdig oppfylt til mandag.

Av hensyn til reisevei fra Elverum og middagsplaner på lørdag, har han et ønske om å jobbe fra 08:00 til ca 15:00.

Det har vi sagt er greit, så lenge han forsøker å begrense støy de første timen.

Det vil bli noe tipping av stein med lastebil, som bråker veldig de sekundene bilen blir tømt.

Videre fremdrift:
Vi ferdigstiller gulvet i 6. etg (den øverste boligetasjen) i det største bygget i løpet av uke 27.
 
Sommerferien:
Alle håndverkere på prosjektet tar fri i fellesferien (uke 28,29 og 30)

Det blir ingen annen aktivitet enn oppfølging av sikkerhet og kvalitet – dette er ikke støyende arbeider

Utenfor arbeidstid er det Securitas som patruljerer området, gjerder og inne på bygget.

Vi beklager nok en gang for støyen vi lager og vil takk for de tilbakemeldingene vi får og den store tålmodigheten dere viser oss -TAKK!
 
Ha en fortsatt fin kveld i disse sommeravslutningsdager..
 
Skulle det være noe – bare ta kontakt.
 
 
Med vennlig hilsen
Christopher B. Arnesen
Arbeidsleder
Mobil: + 47 936 45 555
E-post: christopher.arnesen@hent.no