Fortum Oslo Varme vil i perioden Onsdag 28.08 fra kl 09.00-22.00 stenge tilførsel av varmtvann til sameiet. Det betyr blant annet at det ikke vil være varmt vann i springen.