Prisen har endret seg siden denne artikkelen ble skrevet. Oppdatert pris finnes via menylinjen over under «praktisk informasjon»

Det vil bli installert dynamisk lastbalansert ladeanlegg i garasjen som muliggjør at alle parkeringsplassene kan monteres med ladere (Flexilader) Les mer på Grønn Kontakt sine nettsider. Å få en lader montert er valgfritt, og bekostes av den enkelte beboer. Vi gjør oppmerksom på at man må benytte Grønn Kontakt til bestilling av ladeboks, og at det kun er disse laderne som kan benyttes til lading av el- og hybridbiler.

Ladeboksen vil bli montert på vegg (eller på søylen foran bilen om du har heisparkeringsplass). Ved innsending av bestillingen vil du bli registrert hos Grønn Kontakt. Ved endt registrering vil du få tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse opp ladeboksen, og kan dermed lade bilen din. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt i sameiet. Samme RFID ladebrikke kan benyttes på Grønn Kontakt sitt landsdekkende ladenettverk av hurtigladere. Som Flexiladekunde hos Grønn Kontakt får du 15 minutter gratis hurtiglading hver måned hos Grønn Kontakt. Du kan også laste ned Grønn Kontakts APP for å finne og starte lading på deres offentlig tilgjengelige hurtigladere.

Vi gjør oppmerksom på at prisen ved bestilling/levering av Flexilader vil være kr 19.990,- (prisen indeksreguleres).

Priser for lading

Pris pr. kWh pr. 15.11.2019 og frem til ny informasjon er kr 1,25. Prisen er basert på SSB sin oversikt over kraftpriser inkludert nettleie og avgifter. Styret vil monitorere kraftprisens utvikling og justere prisen årlig eller halvårlig basert på dette. I tillegg til pris pr. kWh vil det tilkomme en månedlig kostnad på kr 39,- for ladetjenesten

Tabellen under viser Statistisk Sentralbyrå sin oversikt over totale kostnader for strøm i de ulike kvartal siden 2018.

[table id=1 /]

Hvem kan få el-billading?

Dessverre har vi en avansert garasje, noe som fører til at det ikke er mulig å tilby el-billading til alle. I første omgang vil el-billading kun bli mulig for de med faste plasser (hverken flåte eller heissystem) og de med plass i den øverste etasjen av heissystemet.

På sikt vil vi forsøke å finne en løsning for at de som har flåteparkering også kan få el-billading, samt de andre i heissystemet. Hvorvidt dette vil være praktisk mulig er usikkert, men vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har det.