Gjelder beboere i oppgang C, D, E, F, G og H.

I løpet av nokså kort tid (uker) vil vi starte å male deler av fasaden vår. Byggene våre ble oppført i 2013 og er beiset med dekkbeis. Denne har en varighet på ca. 7 år, noe som betyr at det nå må gjøres vedlikehold. For å øke antall år før vi må gjøre dette igjen, vil vi nå gå over til maling i stedet for beis. Denne har 3-4 år lengre holdbarhet enn beis. Dette er viktig for oss ettersom bygget vårt er av en slik utforming at det er store kostnader forbundet med maling.

Hva betyr dette for deg?

Dette betyr at dersom du har leilighet med balkong i området som skal males, må rydde denne før maling kan starte. Det vil bli hengt opp informasjon i oppgangene 4-5 dager før maling skal begynne. Innen da må balkongen være ryddet slik at malerne kommer til. Det betyr at dersom du skal reise bort og være borte lengre enn 5 dager, må du sørge for at balkongen er ryddet før du drar.

Det vil bli gitt mer informasjon om ca. tidspunkter for de ulike områdene, slik at du har noenlunde oversikt over når din leilighet står for tur.

Hvorfor gjelder det ikke alle oppgangene?

For å begrense den økonomiske belastningen på sameiet i forbindelse med slik maling, vil deler av fasaden bli tatt nå, mens resterende blir tatt i 2022. Dette er basert på vurderinger gjort av malemester med tanke på hvilke områder som har størst behov for å bli tatt nå. En del av fasaden vår er fremdeles i god stand og tåler å stå to år til slik den er.

Oversikt over hva som skal males nå i 2020

Områdene som skal males nå i 2020:

  • Hele B-bygget (Oppgang F, G og H)
  • Den delen av C-bygget som vender inn mot bakgården (Oppgang C, D og E)

Får dette noe å si for husleien?

Nei. Sameiet har en vedlikeholdsplan som tar høyde for denne typen utgifter. I skrivende stund er det ikke ansett behov for noen endringer i husleien som følge av dette. Ei heller vil sameiet ta opp lån for å dekke dette.

Styret kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hvilke områder som skal males når. Vi ber også om forståelse for at dette arbeidet må gjøres, og at det vil gi noe ulemper med tanke på rydding av balkonger.