Det er en uvirkelig situasjon vi er oppe i, og det påvirker hverdagen til hver og en av oss. Også for sameiet får Korona-situasjonen konsekvenser. Styret har kommet til at vi søker å gjennomføre det kommende årsmøtet digitalt. Vi ser for oss å gjennomføre det med et minimum av saker, for å heller ta et ekstraordinært årsmøte senere, dersom det kommer inn mange saker vi ikke får håndtert nå.

For at vi skal kunne gjennomføre et digitalt årsmøte, så samtlige akseptere å motta informasjon fra sameiet digitalt. Type informasjon vil være innkallinger, årsrapport, referater osv. Til nå har omtrent halvparten av dere gjort dette. For å samtykke til digital kommunikasjon må du logge inn hos OBOS og huke av for digitalt samtykke. Klikk her for å komme til Vibbo hvor du kan gjøre dette.

Skjermutklipp fra OBOS sin Vibbo-tjeneste hvor digitalt samtykke kan registreres

Vi vil i starten på april komme tilbake med mer informasjon om hvordan årsmøtet blir gjennomført.

Trenger nye medlemmer til styret

Ingar Melby (styreleder) og Asle Forsak er i år på valg. Både Ingar og Asle, som begge har flyttet fra sameiet, varsler at de ikke stiller til gjenvalg. Vegard og Cato som i fjor ble valgt for 2 år, sitter 1 år til. Cato stiller i år som kandidat til styreleder.

Styret bør optimalt bestå av 4 personer. Det gir en god arbeidsfordeling og sikrer effektive beslutningsprosesser og styremøter. Vi ønsker derfor 2 kandidater til styret.

Dersom du kunne tenke deg å bidra i styret, eller vil anbefale noen andre, ber vi om at du tar kontakt med Cato eller Ingar direkte, eller via styret på sameiettorshovtorg@gmail.com. Om du foreslår deg selv, så skriv litt om deg selv og din bakgrunn. Dersom du har spørsmål knyttet til hva det innebærer å sitte i styret, kan du kontakte Cato eller Ingar.

Generell informasjon fra styret

Det er under utarbeidelse et nytt informasjonsskriv slik som i fjor med informasjon om aktuelle saker i styret. Denne blir distribuert elektronisk og hengt opp på informasjonstavlene.