For over 2 år siden, opprettet styret denne nettsiden for å forbedre informasjonen om sameiet til beboere. Det meste av relevant informasjon for deg som beboer er å finne her. Dog er det noe informasjon du ikke finner her. Det er enten personlig informasjon om ditt beboerforhold som husleie og eierskapsinformasjon, eller informasjon som styret ikke ønsker skal være offentlig tilgjengelig.

OBOS har nylig lansert en ny beboerportal som heter Vibbo. Der finner du informasjon om ditt beboerforhold som referat fra årsmøter, vedtekter, husordensregler, årsoppgaver og lignende. I tillegg vil informasjonsskriv som styret publiserer noen ganger i året ligge der.

Hvor du finner Vibbo-informasjon

Du finner Vibbo, via linken i menyen over som heter «Min bolig» eller din profil hos Vibbo via linken «Min profil».

Styret vil fremover ta stilling til om all informasjon skal flyttes over til Vibbo eller om den kun skal inneholde personlig info. Dette kommer vi tilbake til senere. Enn så lenge finner du nyheter og praktisk informasjon om sameiet her på www.sameiettorshovtorg.no og personlig informasjon knyttet til ditt beboerforhold på Vibbo.no