Årsmøtet 2020 blir i år digitalt og åpner 30. april 2020. De som har gitt samtykke til OBOS for mottak av informasjon digitalt/elektronisk vil 30.04.2020 kl. 09:00 motta en sms med link til årsmøtet. Årsmøtet vil da være åpent i 8 dager. Det betyr at årsmøtet stenger 8. mai kl. 09:00. Det som ikke har registrert seg som digital bruker, vil få en blankett i posten. Styret oppfordrer samtlige til å registrere seg som digital bruker.

Årsmøtet blir gjennomført her: https://vibbo.no/torshov-torg

Digitalt årsmøte er ikke et «møte» som sådan. Det er altså ikke slik at det blir et onlinemøte med video eller lignende. Årsmøtet blir gjennomført på den måten at når det starter så får alle beboere tilgang til en nettside hvor du kan lese om de ulike sakene, legge inn kommentarer om du har det, og stemme over de ulike sakene. Du har med andre ord 8 dager på deg fra «møtet» åpner til å få stemt på sakene.