Til alle beboere i oppgang C, D, E, F, G og H

(Oppdatert 09.06.2020) Onsdag 10.06.2020 starter maling av fasaden. De starter med siden inn mot bakgården. Det vil at alle som har møbler og ting montert på vegg må fjerne dette når det skal vaskes og males. Dersom du er hjemme, så kan du vente med å fjerne til malearbeidene starter, men dersom du reiser bort MÅ du fjerne det som står på balkongene inn mot bakgården. De har med dekkemateriell slik at gulv etc. beskyttes mot malingssøl.

De begynner altså med Bygg C og Bygg B på den siden som vender inn mot bakgården.

Maleprosessen

Uke 24 brukes til å vaske veggene. Fra onsdag 10.06 til og med fredag 12.06 vaskes balkongene (veggene) som er i oppgangene C, D, E, F, G og H (de som vender inn mot bakgård). Veggene får da tørke over helgen før malearbeiene starter i uke 25 (antagelig mandagen). Noen malere vil starte på bygg C (antagelig oppgang balkongene mellom oppgang C og D) og noen malere starter på bygg B (antagelig oppgang F og G). De vil forsøke så langt det lar ser gjøre og få ferdig seksjoner av veggene av gangen. Det betyr at deler av fasaden tas av gangen, slik at beboerne kan ta balkongene i bruk igjen så snart som mulig.

Det henges opp lapp på balkongen din når den er ferdig. Styret ber om at du ser over arbeidet og tar kontakt umiddelbart dersom det er noe du ikke er fornøyd med, slik at malerne har mulighet til å rette opp dette fortløpende. Malerne som kommer til oss er malere med lang erfaring.

Malerne kommer med store lifter som bruke for å få tilgang til fasaden. Styret ber beboerne være oppmerksom på hvor en går, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Det samme gjelder kontroll på barn og andre som ferdes i bakgården. Malerne vil parkere i bakgården når arbeidene pågår. Det betyr ikke at det er fritt frem for beboere å kjøre inn i bakgården.

Styret ber om forståelse for nødvendigheten av dette arbeidet og at dette ikke er mulig å etterkomme alle ønsker og individuelle behov. Det er din egen leilighet vi gjør vedlikehold av.

Må alt settes inn i leiligheten?

Det er forståelig at mange har mye stående på balkongene og det er vanskelig å sette alt inn. Vi har derfor diskutert dette litt med malefirmaet. Vi er kommet til at grill og ting som som tåler vann/fuktighet kan settes på den delen av balkongen hvor de ikke er i veien for malerne. Nedenfor ser vises en illustrasjon på hvor ting kan settes.

Oppsummert, så må det være fri tilgang til vegg med trepanel, men minimum 1 meter klaring ut fra veggen. I tillegg må deler av rekkverket være fri for ting, slik at malerne kommer til. De kommer via lift.

Illustrasjon på balkong og hvor ting kan settes

Dersom du har en smal balkong hvor det ikke er mulig å sette ting en meter fra veggen, må det fjernes helt fra balkongen.

Alt som er veggmontert av deg selv eller tidligere eier må fjernes (gjelder naturligvis ikke stikkontakter og lys).

Er det bare vegger som males?

Ja, det er i utgangspunktet kun veggene som males i denne omgang. Malerne vil dog vurdere vinduslister/karmer når de går over fasaden og ta de som har behov for maling.