Det ble ingen dugnad i vår grunnet Covid-19. Vi forsøker derfor å få gjennom dugnad nå på høsten i stedet. Hva gjelder smittesituasjonen, følger vi utviklingen nøye. I skrivende stund er smittesituasjonen slik at vi vurderer det som gjennomførbart med dugnad i trygge former.

Dugnadsaktiviteter

Vi har dialog med vaktmester for enkelte mer omfattende arbeid i og utenfor bakgården, men har pt. identifisert følgende dugnadsaktiviteter i prioritert rekkefølge:

  1. Luke ugress
  2. Strø bark
  3. Fylle sand i sandkasse
  4. Male innvendig gang (ved heis og garasje) i oppgang mellom E og F (vi vil vurdere maling av øvrige områder til vårdugnaden.
  5. Rense rister ute (drenering)
  6. Rengjøre tak over innganger
  7. Sette opp skilt over sandkasse (påminnelse om å huske å lukke)

Aktiviteter vi er i dialog med vaktmester om er blant annet: fjerne tre ved inngang B, trimme hekker og busker, fikse område i sandakerveien, plante busk på høyre side før inngang til bakgården og andre småting.

Smittevernstiltak

Ettersom dugnaden avholdes ute (naturlig nok) vurderer vi det som enkelt å overholde 1-metersregelen. Styret vil kjøpe inn engangshansker og håndsprit.

I den grad du har egne hansker og små spader (til luking), oppfordrer vi til at du tar dette med og benytter selv.

Servering

Vanligvis har vi ordnet noe enkelt å drikke og/eller snacks. På grunn av smittesituasjonen vil dette utgå denne gangen.

Forslag til aktiviteter?

Dersom du har forslag til aktiviteter som er gjennomførbart på en dugnad kan du sende de inn via skjema under.

Vi har tidligere registrert ønske å plante blomster og annet som er noe mer fargerikt enn de grønne plantene vi har. For å få dette til (over tid) er vi avhengig av at noen beboere ønsker å ta ansvar for å gjøre dette, eller vi må leie en gartner til å gjøre dette. Pt. har ikke sameiet gartnertjeneste (det ble kuttet for noen år tilbake på grunn av kostnader). For å ta kostnaden ved gartnertjeneste bør dette fremmes som sak på årsmøtet.