Styret har inngått et samarbeid med Securitas om en bomiljøvakt. Bomiljøvekteren kan bistå deg, ved å kunne tilkalles ved behov, som for eksempel når uønskede personer oppholder seg på vårt område, husbråk, innbrudd, hærverk og lignende. Vi har valgt denne tjenesten da vi opplever dette vil deg som beboer økt trygghet, samtidig som kostnadene for sameiet holdes lave.

Vi vil i nær fremtid henge opp plakater i sameiet, slik at du har telefonnummeret lett tilgjengelig.

Bomiljøvakten kan kontaktes på: Tlf. 22 97 10 70