Vi har skrevet et nytt informasjonsbrev som du finner hos vibbo (krever innlogging). Dersom du har tilgang til vibbo finner du brevet her: https://vibbo.no/torshov-torg/nyheter/2021-2-4-informasjonsskriv-vinter-2021