Styret i sameiet består i dag av 4 medlemmer. Ett av vervene (besatt av Vegard Østrem) er i år på valg, hvor Vegard har sagt seg villig til å stille for en ny periode. Kjersti Berg flyttet fra sameiet like etter årsmøtet i fjor og har bedt om å fratre vervet. Det innebærer at dette vervet i år er på valg. Vi ønsker derfor nominasjoner fra dere eiere i sameiet. Kunne du tenke deg selv å stille som styremedlem i sameiet eller ønsker å foreslå en annen seksjonseier? Gå til https://vibbo.no/torshov-torg/arsmoter/forslag og nominer deg selv eller andre. Dersom du nominerer noen andre enn deg selv, må vedkommende selv bekrefte nominasjonen i Vibbo før vedkommende formelt står til valg i årsmøtet.