Oslo kommune har onsdag 5. mai kommet med oppdaterte smittevernstiltak. Dessverre ble det ikke åpnet for ansamlinger på mer enn 10 personer utendørs. Det innebærer at vi i nær fremtid ikke kan arrangere dugnad slik vi vanligvis pleier. Vi har derfor lagt opp til dugnad i starten på juni, så fremt smittevernstiltak på det tidspunkt vil tillate dette. Vi planlegger derfor med dugnad onsdag 2. juni kl. 18 med forbehold om at dette kan endre seg i tråd med smittevernstiltak.

Dugnadsaktiviteter

Vi har pt. identifisert følgende dugnadsaktiviteter i prioritert rekkefølge:

  1. Luke ugress
  2. Fjerne jord, legge ny fiberduk og fylle på med jord i blomsterbedene uten for C, D og E oppgangen.
  3. Strø bark utenfor bakgården i området rundt søppelnedkastene
  4. Rense rister ute (drenering)
  5. Rengjøre tak over innganger

Gartner vil i mai og juni trimme vintergrønne planter og hekker, plante skyggeplanter i området mellom 22 B og C hvor det i dag er lagt dødt, samt jødsle områder i bakgården som trenger det. Gartner vil også mest sannsynlig plante egnede busker langs Sandakerveien for oss.

Male oppganger

Noen beboere har ytret ønske om å male enkelte oppganger og deler av oppgangene. Styret deler synet på at flere av oppgangene kunne trengt å flikke på del av veggene som har fått skader etter ut/innflytting. Styret har dog vurdert dette som en utfordrende dugnadsoppgave å få til på én ettermiddag. Vi vil derfor organisere denne delen noe annerledes.

Det legges opp til at de som ønsker å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom å male deler av oppgangen sin (for eksempel ved sin etasje) gis mulighet til dette og vil få dekket kostnader til maling og maleutstyr. Du må ta kontakt med styret på forhånd for å avklare hva som skal males og for å få riktige fargekoder etc. Det er viktig at styret har kontroll på hvor dette gjøres og kan avklare med den enkelte slik at overskudd av maling og utstyr tas vare på til andre.

Smittevernstiltak

Vi vil sørge for å tilrettelegge for at gjeldene smittevernsråd kan følges under dugnaden. Styret vil sørge for håndsprit.

I dugnaden i fjor ble det kjøpt inn store mengder arbeidshansker. Vi oppfordrer dere som fikk det i fjor om å ta dem med til eget bruk.

Servering

Dette vil vi vurdere avhengig av hvordan smittevernstiltakene er på tidspunktet for dugnaden.

Forslag til aktiviteter?

Dersom du har forslag til aktiviteter som er gjennomførbart på en dugnad kan du sende de inn via skjema under.

Avhengig av beslutning på årsmøte, vil vi benytte dugnaden til å gjøre tiltak for å få inn noe mer innslag av fargerike busker/planter i bakgården. Dersom du ønsker å bidra i arbeidet med å finne ut hva som bør gjøres, ber vi deg ta kontakt med styret.