Oslo kommune har onsdag 26. mai tatt et nytt steg i den gradvise gjenåpningen, noe som innebærer at det vil være mulig å gjennomføre en dugnad nå.

Dugnadsaktiviteter

Vi har pt. identifisert følgende dugnadsaktiviteter i prioritert rekkefølge:

  1. Luke ugress
  2. Fjerne jord, legge ny fiberduk og fylle på med jord i blomsterbedene uten for C, D og E oppgangen.
  3. Strø bark utenfor bakgården i området rundt søppelnedkastene
  4. Kaste søppel
  5. Rydde i fellesområder (kaste ting som er hensatt)
  6. Rense rister ute (drenering)
  7. Rengjøre tak over innganger

Gartner vil i mai og juni trimme vintergrønne planter og hekker, plante skyggeplanter i området mellom 22 B og C hvor det i dag er lagt dødt, samt jødsle områder i bakgården som trenger det. Gartner vil også mest sannsynlig plante egnede busker langs Sandakerveien for oss.

Male oppganger

Noen beboere har ytret ønske om å male enkelte oppganger og deler av oppgangene. Styret deler synet på at flere av oppgangene kunne trengt å flikke på del av veggene som har fått skader etter ut/innflytting. Styret har dog vurdert dette som en utfordrende dugnadsoppgave å få til på én ettermiddag. Vi vil derfor organisere denne delen noe annerledes.

Det legges opp til at de som ønsker å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom å male deler av oppgangen sin (for eksempel ved sin etasje) gis mulighet til dette og vil få dekket kostnader til maling og maleutstyr. Du må ta kontakt med styret på forhånd for å avklare hva som skal males og for å få riktige fargekoder etc. Det er viktig at styret har kontroll på hvor dette gjøres og kan avklare med den enkelte slik at overskudd av maling og utstyr tas vare på til andre.

Smittevernstiltak

Vi vil sørge for å tilrettelegge for at gjeldene smittevernsråd kan følges under dugnaden. Styret vil sørge for håndsprit.

I dugnaden i fjor ble det kjøpt inn store mengder arbeidshansker. Vi oppfordrer dere som fikk det i fjor om å ta dem med til eget bruk.

Servering

Dette vil vi vurdere avhengig av hvordan smittevernstiltakene er på tidspunktet for dugnaden.

Forslag til aktiviteter?