ONSDAG 09.06. (09:00 – 17:00)
TORSDAG 10.06. (09:00 – 17:00)

Det blir gjennomført vask av garasjeanlegget onsdag 09.06. og torsdag 10.06.

Alle biler på fast dekke og flåteanlegget må være fjernet i tidsrommet 09:00-17:00 begge dager. Samtlige plasser skal være ryddet og klargjort for vask.

For de som har biler i heisanlegget anbefales det å fjerne bilen mens vasking pågår, men det blir ikke vasket inne i heisanlegget.

Styret informerer via Facebook dersom arbeidet ferdigstilles tidligere og når garasjen kan benyttes igjen.