Det er etablert område for sykkelvask mellom Torshov Torg og Myrenskvartalet. Inngang er via dør fra garasjen (vil bli satt inn lås som alles nøkler passer til).

Rød markering angir område for sykkelvask. Grønn pil angir adkomst

Det har vært utfordrende å finne et egnet sted for å etablere sykkelvask. Stedet vi nå har landet på anses som det beste alternativet sett opp mot tilgang på vann, drenering og adkomst. Det bemerkes dog at ordningen vil bli evaluert etter en gitt tid. Det er utarbeidet et sett med regler, og vi anmoder om at disse følges. Brudd på disse, vil kunne medføre at sykkelvasken fjernes igjen.

Regler for bruk av sykkelvask

Sykkelvask er et tilbud til beboere i Sameiet Torshov Torg. Bruk av tilbudet forutsetter at følgende regler overholdes:

  1. Anlegget skal kun benyttes i tidsrommet mellom 09:00 – 20:00 alle dager
  2. Alt medbragt utstyr, skal fjernes etter vasking.
  3. Vannkran skal stenges etter bruk.
  4. Det skal vises hensyn til omkringliggende beboere (hold et lavt lydnivå, påse å ikke sprute vann inn på naboers område).
  5. Det tillates ikke bruk av høytrykkspyler
  6. Skade forårsaket av den enkelte, skal utbedres av den enkelte.
  7. Ved oppdaget skade/mangler på vannslange, kran, krannøkkel og lignende, skal styret orienteres.

Opprettholdelse av tilbudet forutsetter at reglene følges.

Vennlig hilsen
Styret, Sameiet Torshov Torg