Styret ønsker alle beboere i Sameiet Torshov Torg en riktig god jul og et godt nyttår. Vi vil samtidig minne om at dere dessverre må forvente en tregere respons fra styret, fra og med førstkommende mandag (20.12). Dette betyr også at portåpning og lignende ikke kan forventes utført i perioden fra mandag 20.12.2021 – 03.01.2022.

Er det ting som haster, så minner vi om bomiljøvakten, ellers vil styret prioritere henvendelser som haster. Bruk helst sameiettorshovtorg@gmail.com for henvendelser til styret.