Vaktmesteren er nå i gang med å trimme busker og hekker som er på fellesområdene i sameiet. Innspill eller kommentarer til arbeidet skal rettes til styret og ikke gartnerne.

De vil trimme ned en del busker som har tørket ut som trenger å trimmes ekstra for å komme opp igjen som fine busker. Hekker blir trimmet til det som er tillatt høyde for levegger og/eller det som er mest hensiktsmessig fra en faglig vurdering.

Gartneren vil også luke enkelte områder som trenger det. Det fargerike og frodige området ved sykkelparkeringen i bakgården blir ikke rørt ettersom den tas så godt vare på av plantegruppen.

Vi håper dette blir et fint løft for uteområdene våre nå som vi går inn i høstmånedene. 🙂