Vi har etter en periode med en del driftsutfordringer oppdatert informasjonen om hvordan anlegget skal benyttes. Alle skal ha fått opplæring i bruk av anlegget, men den siste tiden gir indikasjoner på at dette ikke er tilfelle. For at anlegget skal være mest mulig stabilt, må alle sette seg inn i hvordan parkeringsheisanlegget fungerer. Se informasjon om dette her.